+123 456 4444

Træpaneler

Krydsfinér i eg

Disse akustikplader kan bruges i mange forskellige sammenhænge til at optimere akustikken i et rum. De kan tilpasses 100% det eksisterende design og de kan modernisere et rum. Der er altså ubegrænset frihed til design af et rum med akustikplader. Et eksempel er erhvervsakademiskolen Sjælland i Roskilde, hvor de benyttede sig af krydsfiner ved deres ombygning. Det gjaldt også ved indretning af udendørs faciliteter. Læs mere om projektet her: https://www.tripplex.dk/referencer/krydsfiner-traelamelpaneler/erhvervsakademi-sjaelland-roskilde. t andet projekt der har anvendt trælamelpaneler er Katrinedalsskolen. De fremstår nu topmoderne i lækker kvalitet der inspirerer til kreativ undervisning. Projektet indebærer både musiklokale, amfitrappe og diverse samlingsrum. Læs mere om projektet her: https://www.tripplex.dk/referencer/krydsfiner-traelamelpaneler/katrinedals-skole.